HBC lên kế hoạch lợi nhuận tăng 200%

(ĐTTCO) - CTCP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình (HBC) vừa tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016 với hàng loạt chỉ tiêu quan trọng cho năm 2016 được thông qua.

(ĐTTCO) - CTCP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình (HBC) vừa tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016 với hàng loạt chỉ tiêu quan trọng cho năm 2016 được thông qua.

 

Theo báo cáo của HĐQT, doanh thu thuần năm 2015 của HBC đạt 5.078 tỷ đồng (đạt 95,8% kế hoạch), lợi nhuận sau thuế đạt 83,47 tỷ đồng (đạt 46,8% kế hoạch), tổng mức chi trả cho cổ đông năm 2015 là 25% bằng CP.

Đánh giá về kết quả kinh doanh năm 2015, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc HBC, chia sẻ công ty chưa kiểm soát tốt chi phí một số dự án; công tác thu hồi nợ còn kéo dài, lợi nhuận từ bất động sản chưa được hạch toán do chưa hoàn tất giao dịch; quá trình tái cấu trúc công ty mẹ và một số công ty con còn cần thêm thời gian để đạt hiệu quả như mong muốn.

Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2015 không như kỳ vọng nhưng HBC vẫn ghi nhận những kết quả đáng khích lệ. Điển hình là việc HBC liên tục nhận thầu những dự án có quy mô lớn và đẳng cấp quốc tế với 32 hợp đồng được ký kết, tổng giá trị hợp đồng lên đến 9.500 tỷ đồng, nâng tổng giá trị hợp đồng đang thi công lên 21.900 tỷ đồng. Đặc biệt, từ đầu năm 2016 đến nay, HBC đã ký mới được hàng loạt hợp đồng xây dựng với tổng giá trị đạt 4.100 tỷ đồng.

Trên cơ sở phân tích tình hình thị trường và năng lực nội tại, HĐQT của HBC đã mạnh dạnh lên kế hoạch năm 2016 với doanh thu thuần đạt 7.200 tỳ đồng (tăng 42%), lợi nhuận sau thuế đạt 252 tỷ đồng (tăng 200%), chia cổ tức bằng tiền mặt 15%.

Đặc biệt, trong năm 2016, HBC lên phương án phát hành CP riêng lẻ cho NĐT chiến lược với số lượng tối đa 20 triệu CP với mệnh giá 10.000 đồng/CP nhằm tăng vốn điều lệ.

Các tin khác