Từ khóa: #hệ thống dữ liệu khai báo hải quan tự động...

Số lượng gạo tồn đọng trong kho của các DN ở ĐBSCL rất lớn.

Linh hoạt, minh bạch hạn ngạch xuất khẩu gạo

(ĐTTCO) - Sau khi Thủ tướng Chính phủ cho phép xuất khẩu gạo trở lại với số lượng 400.000 tấn, các doanh nghiệp đã mở tờ khai xuất khẩu gạo trong hạn ngạch. Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan (TCHQ) mở tờ khai vào lúc đêm khuya, đã khiến nhiều doanh nghiệp “té nhào” vì không được thông báo nên không khai kịp…