Học viện Hàng không phải hoàn trả lại 56 tỷ đồng tiền học phí ‘lạm thu’

(ĐTTCO) - Theo Kết luận số 7307/KL-BGTVT của Bộ GT-VT, Học viện Hàng không Việt Nam phải kiểm điểm và phải hoàn trả lại số tiền 56 tỷ đồng học phí mà đơn vị này đã thu “vượt khung".

Cụ thể, Kết luận số 7307/KL-BGTVT ngày 11-7-2023 do Thứ trưởng Bộ GT-VT Lê Anh Tuấn ký cho thấy, trong 4 nội dung tố cáo ông Trần Hoài An, Chủ tịch Hội đồng Học viện Hàng không (HVHK) có 2 nội dung tố cáo đúng một phần và 2 nội dung tố cáo không đúng.

Đối với nội dung thứ nhất, tố cáo ông Trần Hoài An làm sai các nghị định, nghị quyết của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Bộ GTVT (về thu vượt học phí năm 2021-2022 và 2022-2023). Lạm quyền, để HVHK lạm thu trong việc áp dụng chính sách học phí đối với sinh viên; không chấp hành, làm trái các quy định pháp luật.

Kết quả xác minh cho thấy, mức học phí năm học 2021-2022 HVHK đã thu vượt mức trần học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2-10-2015 của Chính phủ khoảng 10%.

Học viện Hàng không Việt Nam

Học viện Hàng không Việt Nam

Các môn giáo dục đại học như khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản, mức trần học phí theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11; điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP là 980.000 đồng/học sinh/tháng, nhưng HVHK đã thu 1.080.000 đồng /học sinh/tháng.

Tương tự, các môn khoa học tự nhiên kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn du lịch... mức trần học phí thu theo quy định 1.170.000 đồng/học sinh/tháng, nhưng HVKH thu 1.290.000 đồng/học sinh/tháng.

Đối với giáo dục nghề nghiệp các môn khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn du lịch, mức trần học phí thu theo quy định 940.000 đồng/học sinh/tháng, nhưng HVKH thu 1.035.000 đồng/học sinh/tháng.

“Như vậy, HVHKVN thu học phí năm 2021-2022 cao hơn quy định, tổng số tiền (tạm tính) là 5 tỷ đồng”, kết luận thanh tra của Bộ GT-VT nêu.

Đối với việc thu học phí năm học 2022-2023 của HVHK, qua xác minh cho thấy, các môn giáo dục đại học khối ngành III như: kinh doanh và quản lý, pháp luật, mức trần học phí theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 11; điểm a, khoản 1, Điều 10 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP là 980.000 đồng/học sinh/tháng, nhưng, HVHK thu 2.500.000 đồng/học sinh/tháng.

Tương tự, khối ngành V gồm: toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y, mức trần học phí theo quy định 1.170.000 đồng/học sinh/tháng, nhưng HVHK thu 2.500.000 đồng/học sinh/tháng.

Các môn giáo dục nghề nghiệp như: kỹ thuật và công nghệ thông tin, dịch vụ, du lịch và môi trường, an ninh và quốc phòng... mức trần học phí theo quy định là 940.000 đồng/học sinh/tháng, nhưng HVHK thu 2.500.000 đồng/học sinh/tháng (chênh 1.560.000 đồng/học sinh/tháng).

Kết luận thanh tra của cơ quan thanh tra Bộ GT-VT yêu cầu HVHKVN kiểm điểm và phải hoàn trả lại 56 tỷ đồng học phí đã thu vượt khung

Kết luận thanh tra của cơ quan thanh tra Bộ GT-VT yêu cầu HVHKVN kiểm điểm và phải hoàn trả lại 56 tỷ đồng học phí đã thu vượt khung

Theo Bộ GT-VT, qua xem xét hồ sơ về việc phương án tự chủ tài chính cho thấy, HVHKVN không tiến hành điều chỉnh giảm học phí năm 2022-2023 theo Nghị quyết số 165/NQ-CP và chỉ đạo của Bộ GTVT tại Công văn số 40/BGTVT-TC. “Như vậy, HVHK thu học phí năm học 2022 - 2023 cao hơn quy định tổng số tiền (tạm tính) là 51 tỷ đồng”, Bộ GT-VT kết luận.

HVHK đã có thông báo hoàn trả và khấu trừ học phí năm 2021-2022 và 2022-2023 trên hệ thống thông tin điện tử của học viện. Tuy nhiên, tại thời điểm xác minh, làm việc với người tố cáo cho thấy, người học chưa nhận được tiền hoàn trả theo thông báo.

Đối với nội dung tố cáo ông Trần Hoài An không trung thực khi ban hành nghị quyết về quy chế tài chính của học viện, qua xác minh cho thấy, nội dung tố cáo là đúng một phần (bổ sung khoản 5 Điều 35 để ban hành quy chế, sau khi đã lấy ý kiến thành viên Hội đồng HVHK), nhưng chưa có cơ sở để cho rằng ông Trần Hoài An không trung thực trong việc ban hành nghị quyết. Tuy nhiên, trong quá trình soạn thảo, tiếp thu ý kiến, thông qua quy chế đã có những tồn tại, hạn chế cần kịp thời khắc phục.

Đối với nội dung tố cáo ông Trần Hoài An lợi dụng chức quyền, thông qua KPI, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm 2022 đe dọa, trù dập viên chức, người lao động; tố cáo ông Trần Hoài An tự sắp xếp theo ý kiến chủ quan mà không qua hội đồng đánh giá và nội dung liên quan đến Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học (Trung tâm ALI), qua xác minh, Bộ GTVT kết luận 2 nội dung tố cáo trên là không đúng.

“Tuy nhiên, qua việc xác minh tố cáo đã phát hiện những tồn tại, hạn chế, HVHK, Hội đồng HVHK cần khẩn trương rà soát, khắc phục”, Bộ GT-VT kết luận.

Với những tồn tại, hạn chế, bất cấp được chỉ ra qua công tác xác minh, Bộ GTVT yêu cầu Hội đồng HVHK chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền có liên quan đến những tồn tại, hạn chế, bất cập được chỉ ra qua công tác xác minh hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý, có biện pháp, hình thức xử lý nghiêm theo quy định.

Bộ GT-VT yêu cầu HVHK khẩn trương thực hiện hoàn trả cho người học số tiền 56 tỷ đồng học phí thu vượt theo đúng quy định.

Các tin khác