Từ khóa: #Hội đồng Dân tộc

Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH Đào Ngọc Dung phát biểu tại phiên họp Ảnh: VIẾT CHUNG

Hoàn thiện giải pháp giảm tình trạng rút BHXH 1 lần

(ĐTTCO) - Tại phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 17-8, Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH Đào Ngọc Dung cho biết, dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi nêu ra 2 phương án để giảm tình trạng rút BHXH 1 lần.
Tháng 1/2023, lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Tháng 1/2023, lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

(ĐTTCO)-Theo kế hoạch đã được Quốc hội ban hành tại Nghị quyết số 50/2022/QH15, Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022), cho ý kiến lần thứ hai tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) và xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023)...
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá XIV, sáng 24-3-2021

Quốc hội khóa XIV khai mạc kỳ họp cuối, bầu và phê chuẩn nhân sự cấp cao bộ máy nhà nước

(ĐTTCO)-Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số nhân sự cấp cao trong bộ máy nhà nước để ổn định về mặt tổ chức và cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...