HoSE dừng nhận giao dịch cổ phiếu mới để giảm tải cho hệ thống

(ĐTTCO) - HoSE vẫn tiếp nhận và xử lý hồ sơ đối với doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký niêm yết cổ phiếu mới hoặc chuyển niêm yết từ HNX sang HoSE, song các giao dịch sẽ tạm thời diễn ra tại HNX.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa có công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về giải pháp giảm tải cho hệ thống giao dịch của HoSE.

Theo đó, để giảm tải cho hệ thống giao dịch của HoSE, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo và hướng dẫn HoSE, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cùng Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thực hiện một số công việc.

Cụ thể, doanh nghiệp có nhu cầu niêm yết trong giai đoạn này có thể lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cho HNX hoặc HoSE. Đối với doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký niêm yết cổ phiếu mới hoặc chuyển niêm yết từ HNX sang HoSE thì HoSE thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Sau khi được HoSE thẩm định và cấp Quyết định niêm yết, cổ phiếu được tạm thời giao dịch trên HNX. Khi hiện tượng nghẽn lệnh được xử lý, doanh nghiệp chuyển sang HoSE mà không xem xét lại hồ sơ.

Các cơ chế giao dịch, giám sát giao dịch, quản lý niêm yết, chế độ báo cáo và công bố thông tin… đối với các doanh nghiệp có cổ phiếu được HoSE chấp thuận niêm yết và chuyển sang giao dịch tại HNX áp dụng chung như với doanh nghiệp niêm yết trên HNX.

HoSE, HNX phối hợp trong giám sát giao dịch đối với các cổ phiếu này để đảm bảo tính liên tục trong công tác giám sát.

HoSE, HNX và VSD thực hiện thông tin truyền thông rộng rãi đến doanh nghiệp, công chúng đầu tư về việc HoSE tạm dừng nhận giao dịch cổ phiếu mới, sự khác biệt giữa cơ chế giao dịch của các Sở giao dịch chứng khoán trong quá trình triển khai việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HoSE sang HNX.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị HoSE và HNX tổ chức thực hiện, kịp thời phát hiện và báo cáo về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các khó khăn, vướng mắc nếu có để xử lý.

ĐỌC NHIỀU NHẤT