HOSE và HNX ký kết hợp tác

(ĐTTCO)-Ngày 12/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ký Biên bản Ghi nhớ Hợp tác (MoU) nhằm trao đổi và hỗ trợ về mặt chuyên môn của hai Sở giao dịch cũng như hợp tác trên các lĩnh vực và vấn đề quan tâm.

(ĐTTCO)-Ngày 12/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ký Biên bản Ghi nhớ Hợp tác (MoU) nhằm trao đổi và hỗ trợ về mặt chuyên môn của hai Sở giao dịch cũng như hợp tác trên các lĩnh vực và vấn đề quan tâm.

 

Cụ thể, HOSE và HNX tập trung chia sẻ và chuẩn hóa dữ liệu thông tin giữa hai thị trường; phát triển các chỉ số chung; phối hợp tổ chức các chương trình quản trị công ty, phát triển bền vững; phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp...

Đây cũng là những chủ đề mà thị trường chứng khoán Việt Nam đang dành nhiều sự quan tâm để tiến gần hơn đến các thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước, cho rằng đối với cơ quan quản lý thị trường, Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa HOSE và HNX là một sự kiện ý nghĩa, thể hiện cam kết của hai Sở trong việc hợp tác sâu rộng, phát huy những thành quả đã đạt và phát triển đồng bộ, có chiều sâu để hỗ trợ doanh nghiệp.

Từ đó, tiến tới việc phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận với chuẩn mực quốc tế, đáp ứng nhu cầu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Đồng thời, thúc đẩy và hỗ trợ cho sự phát triển chung của thị trường chứng khoán Việt Nam, đóng góp tích cực cho quá trình tái cấu trúc nền kinh tế.

Ông Trần Đắc Sinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của HOSE, cho biết, đây là cơ hội để chia sẻ các kinh nghiệm về quản lý, điều hành, cùng nhau xây dựng một bộ chỉ số chung phục vụ cho nhu cầu phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc triển khai MoU sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên và tạo tiền đề cho những cơ hội hợp tác sâu hơn trong tương lai.

Còn theo ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị của HNX, Biên bản Ghi nhớ Hợp tác giữa HOSE và HNX, là cơ sở để hai bên tiến tới thiết lập cơ chế cải cách thủ tục hành chính, gắn đấu giá công khai, cổ phần hóa với đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán; thiết lập cơ chế phối hợp quản lý, giám sát, nâng cao tính minh bạch thông tin về sản phẩm trên thị trường; xây dựng, thiết kế các sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhà đầu tư, đặc biệt cho thị trường chứng khoán phái sinh trong thời gian tới.

Các tin khác