In Trần Phú bán hơn 38% cổ phần

(ĐTTCO) - Theo kế hoạch ngày 23-11, Công ty TNHH MTV In Trần Phú sẽ thực hiện bán đấu giá gần 11 triệu cổ phần (tương đương 38,7% vốn điều lệ) lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

(ĐTTCO) - Theo kế hoạch ngày 23-11, Công ty TNHH MTV In Trần Phú sẽ thực hiện bán đấu giá gần 11 triệu cổ phần (tương đương 38,7% vốn điều lệ) lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Năm 2014, tổng doanh thu và thu nhập khác của In Trần Phú đạt 428,2 tỷ đồng (tăng 12%), lợi nhuận sau thuế đạt 23,6 tỷ đồng (tăng 14%). Trong giai đoạn 2012-2014, mức lợi nhuận trước thuế của In Trần Phú đạt từ 25-30 tỷ đồng; ROE từ 11-13%.

 

Trong năm 2015 và 2016, dự kiến kế hoạch sản lượng và doanh thu của In Trần Phú giữ bằng kế hoạch năm 2014 do phải thực hiện phương án di dời nhà xưởng sản xuất sang địa điểm mới, các năm sau dự kiến tăng 3-5%. Chỉ tiêu lợi nhuận, nộp ngân sách dự kiến giảm trong 2 năm này và sẽ tăng trong các năm sau 2-4%/năm.

Được biết, giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại In Trần Phú tại thời điểm ngày 31-12-2014 là hơn 283,2 tỷ đồng. Theo đó, vốn điều lệ của doanh nghiệp sau cổ phần hóa sẽ được giữ nguyên.

Bên cạnh việc đấu giá cổ phần ra công chúng, In Trần Phú sẽ dành 708.000 cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong công ty và gần 11 triệu cổ phần cho NĐT chiến lược. Nhà nước sẽ tiếp tục nắm giữ hơn 5,6 triệu cổ phần, tương ứng với 20% vốn điều lệ của công ty sau cổ phần hóa.

Các tin khác