KCN cao TPHCM tháng 4 sản xuất ước đạt hơn 2 tỷ USD

(ĐTTCO)- UBND TPHCM cho biết, trong tháng 4-2022, Khu Công nghệ cao TPHCM giá trị sản xuất trong tháng ước đạt 2,028 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ, giá trị xuất khẩu đạt 1,839 tỷ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ và giá trị nhập khẩu đạt 1,730 tỷ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ.

KCN cao TPHCM tháng 4 sản xuất ước đạt hơn 2 tỷ USD
Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất sản phẩm công nghệ cao ước đạt 8,112 tỷ USD, giá trị xuất khẩu đạt 7,356 tỷ USD và giá trị nhập khẩu đạt 6,922 tỷ USD.
Lũy kế đến nay Khu Công nghệ cao có 164 dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư tương đương 11,232 tỷ USD.
Hiện nay Khu công nghệ cao tiếp tục thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học, đào tạo, ươm tạo và hỗ trợ nhà đầu tư trong các lĩnh vực về lao động, quy hoạch, xây dựng và môi trường.

Các tin khác