Từ khóa: #Kenneth Rogoff

Ảnh minh họa.

USD đang tăng bao giờ kết thúc?

(ĐTTCO) - Không ai có thể dự đoán chắc chắn chuyển động của các loại tiền tệ trên thế giới, nhưng GS. Kenneth Rogoff tin rằng đồng EUR và đồng yên sẽ giảm thêm 15% so với USD.
Hậu quả nợ công từ Covid-19

Hậu quả nợ công từ Covid-19

(ĐTTCO) - Tờ The Economist vừa cho đăng tải bài viết cảnh báo cuộc chiến chống dịch Covid-19 đã chứng kiến các chính phủ, nhất là ở những nước giàu, tích lũy những khoản nợ lớn đến mức để trả hết nợ có thể ảnh hưởng lâu dài đến nền kinh tế trong nước.
Covid-19 đẩy thế giới vào vòng xoáy nợ

Covid-19 đẩy thế giới vào vòng xoáy nợ

(ĐTTCO) - Tác động của đại dịch Covid-19 có thể mất nhiều năm mới có thể tính toán đầy đủ, nhưng có hậu quả đã phơi bày trước mắt: Các chính phủ, doanh nghiệp và nhiều hộ gia đình sẽ gánh thêm hàng núi nợ. Tình trạng này không chỉ ở nước nghèo, mà cả nước giàu.