Từ khóa: #Kenton Node

Sức ép nợ xấu tăng

Sức ép nợ xấu tăng

(ĐTTCO) - Những năm trước, các ngân hàng thương mại (NHTM) liên tục bán nợ xấu có tài sản thế chấp là bất động sản (BĐS) cho công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC).