Khắc phục yếu kém trong công tác quản lý trật tự xây dựng

(ĐTTCO) – UBND TPHCM sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn TP từ khi khởi công đến khi hoàn thành và đưa vào sử dụng (trừ công trình bí mật nhà nước, quốc phòng, an ninh).
Khắc phục yếu kém trong công tác quản lý trật tự xây dựng
Đồng thời kiên quyết xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, buông lỏng quản lý hoặc có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho các vi phạm; triển khai thực hiện Đề án thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND quận-huyện sau khi Đề án được duyệt. 
Theo đó, UBND các quận-huyện được giao thực hiện tốt công tác tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về trật tự xây dựng; chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; tăng cường vận động người dân chấp hành quy định pháp luật về xây dựng; thực hiện dứt điểm các quyết định xử phạt vi phạm hành chính; xử lý nghiêm các đơn vị, tổ chức, cá nhân cố tình không chấp hành. 
Kiên quyết cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng, không để công trình vi phạm hoàn thành, đưa vào sử dụng mới tiến hành xử lý; đề xuất xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất trong dự án...
Các sở, ban, ngành được giao tăng cường lực lượng cộng tác viên tại các quận, huyện có tình hình vi phạm trật tự xây dựng phức tạp; lập thiết kế đô thị và quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị; triển khai đến các tổ chức, hộ gia đình cá nhân (người sử dụng đất) về đăng ký nhu cầu sử dụng đất hàng năm; xây dựng các tiêu chí về phân loại xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng để xử lý dứt điểm các công trình vi phạm còn tồn đọng.
Tăng cường kiểm tra, giám sát về hoạt động hành nghề của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn, có biện pháp chế tài mang tính răn đe đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng; phố biến “Sổ tay hướng dẫn xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn TPHCM”.
Đề xuất giải pháp chế tài nhằm nâng cao hiệu lực quan lý về trật tự xây dựng; nghiên cứu áp dụng các biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình vi phạm...

Các tin khác