Khai trương sàn giao dịch tín phiếu Kho bạc

Ngày 24-8, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) phối hợp với Kho bạc Nhà nước và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức Lễ khai trương Hệ thống giao dịch thứ cấp tín phiếu Kho bạc.

Ngày 24-8, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) phối hợp với Kho bạc Nhà nước và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức Lễ khai trương Hệ thống giao dịch thứ cấp tín phiếu Kho bạc.

Theo đó từ ngày 24-8, tín phiếu kho bạc sau khi được phát hành theo phương thức đấu thầu qua Ngân hàng Nhà nước sẽ được đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết giao dịch trên thị trường trái phiếu chuyên biệt tại HNX.

Trong vòng hai ngày làm việc kể từ khi phát hành, trái phiếu, tín phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký và đảm bảo được giao dịch vào ngày làm việc thứ hai sau ngày thanh toán tiền mua.

Như vậy toàn bộ trái phiếu Chính phủ bao gồm cả trái phiếu kho bạc và tín phiếu kho bạc sẽ được tập trung về giao dịch trên một thị trường. Điều này được đánh giá không chỉ đem lại lợi ích cho chủ sở hữu mà còn tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý trong việc tổ chức và điều hành thị trường.

Việc đưa tín phiếu vào giao dịch trên sàn thứ cấp tạo điều kiện cho chủ sở hữu khả năng đa dạng hóa danh mục đầu tư. Với kỳ hạn ngắn dưới một năm, phù hợp với hoạt động kinh doanh tiền tệ của các ngân hàng thương mại, tín phiếu được dự báo sẽ giao dịch mạnh trên thị trường thứ cấp, làm tăng độ hấp dẫn của thị trường sơ cấp.

Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Trần Xuân Hà cho biết, với khối lượng lưu hành tín phiếu khoảng 10 nghìn tỷ đồng, giá trị niêm yết trái phiếu chính phủ khoảng 337,9 nghìn tỷ đồng, như vậy quy mô của thị trường nợ công (trái phiếu) tương đương khoảng 14% GDP năm 2011.

Bộ Tài chính sẽ tập trung phát triển thị trường trái phiếu chính phủ, coi đây là thị trường trọng tâm trong tái cấu trúc thị trường tài chính và cụ thể sẽ phải là thị trường "chuẩn" đối với sự phát triển của thị trường trái phiếu.

Hệ thống giao dịch thứ cấp này được HNX xây dựng với nhiều tính năng hiện đại, phù hợp thông lệ quốc tế về cách thức giao dịch, tính giá của tín phiếu, phù hợp các quy định giao dịch đang áp dụng trên thị trường mở tại Ngân hàng Nhà nước.

Các tin khác