Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn

Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn

Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn ảnh 1
Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn ảnh 2
Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn ảnh 3
Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn ảnh 4
Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn ảnh 5
Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn ảnh 6
Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn ảnh 7
 
Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn ảnh 8
Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn ảnh 9
Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn ảnh 10
Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn ảnh 11
Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn ảnh 12
Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn ảnh 13
Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn ảnh 14
Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn ảnh 15
Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn ảnh 16
Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn ảnh 17
Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn ảnh 18
Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn ảnh 19

Các tin, bài viết khác