Khi lãnh đạo “đi trước”

(ĐTTCO)-Để TPHCM phát huy vai trò “đầu tàu” cả nước và đạt mục tiêu “đi trước, về đích trước”, đòi hỏi sự vận hành đồng bộ, hiệu quả và quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò “đi trước” của các đồng chí lãnh đạo, nhất là người đứng đầu mang tính quyết định.

(ĐTTCO)-Để TPHCM phát huy vai trò “đầu tàu” cả nước và đạt mục tiêu “đi trước, về đích trước”, đòi hỏi sự vận hành đồng bộ, hiệu quả và quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò “đi trước” của các đồng chí lãnh đạo, nhất là người đứng đầu mang tính quyết định.

 

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội X Đảng bộ TPHCM đến nay, lãnh đạo TPHCM dành 2/3 thời gian làm việc trong tuần đi xuống cấp dưới để nghe, họp bàn giải quyết từng vấn đề còn vướng mắc, khó khăn. Có tuần, lãnh đạo chỉ đến trụ sở vài ba lần, mỗi lần chỉ trên dưới 1 tiếng đồng hồ đầu giờ sáng, còn lại là đi cơ sở.

Cuộc họp của Ban Thường vụ Thành ủy thông thường không kéo dài quá 2 tiếng đồng hồ, thậm chí có tháng chỉ họp Thường vụ Thành ủy 1 lần, còn lại hội ý các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, hoặc hội ý các đồng chí ủy viên Thường vụ Thành ủy theo nhóm vấn đề của các đồng chí phụ trách, rồi đề xuất Thường trực Thành ủy giải quyết trong thời gian ngắn nhất. Tất cả theo phương châm: giảm họp tối đa, gắn công việc ở cơ sở trong các chỉ đạo, điều hành.

Khi xuống cơ sở, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo TP đem đến cho người dân nhiều điều thú vị, nhiều ý tưởng mới về phong cách làm việc, cách tiếp cận thực tiễn. Không thăm viếng xã giao, nghe báo cáo chung chung, mà các đồng chí thường đi thực tế cơ sở trước, trực tiếp quan sát, trực tiếp lắng nghe người dân, có khi chất vấn, yêu cầu đơn vị có trách nhiệm trả lời ngay “bao giờ làm xong” và phải làm “ngay và luôn”.

Cách làm việc này như thổi một luồng gió mới vào bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp ở TPHCM, đã làm không ít địa phương, đơn vị, nhất là người đứng đầu dường như “thức tỉnh”, hiểu rằng, phải nhanh chóng xóa bỏ sự trì trệ, nặng nề của bộ máy và của chính bản thân mình. Ở đâu cũng vậy, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu có vai trò quyết định sự thành công hay thất bại trong quá trình triển khai nghị quyết cũng như tốc độ phát triển ở từng địa phương, đơn vị.

Cũng như nhiều đồng chí lãnh đạo TPHCM qua các thời kỳ, suy nghĩ và hành động của lãnh đạo TPHCM nhiệm kỳ này đã thể hiện phong cách, lối sống gần dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân; từ cung cách, lề lối làm việc đến quan hệ, làm việc với dân. Nói và làm liền, mà nói thẳng thắn, mạnh mẽ và làm quyết liệt. Ở họ, “tính thực tiễn được đặt lên hàng đầu - tất cả hướng đến thực tế, không lý thuyết suông, không giáo điều, hiệu quả lao động là chính”.

Nói đến tính năng động, tư duy sáng tạo và phong cách làm việc của lãnh đạo TPHCM sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, thực chất là nói tới cuộc đấu tranh gay go, khốc liệt giữa cái mới, tiến bộ với cái cũ bảo thủ, lạc hậu. Lãnh đạo TPHCM hiểu rằng, phải đổi mới mạnh mẽ tổ chức bộ máy công quyền, thông qua thay đổi cơ cấu và cơ chế vận hành bộ máy công quyền. Phải loại bỏ các bộ phận không hiệu quả, nặng tính kiểm soát thay vì thúc đẩy.

Tập trung loại bỏ các rào cản nặng tính quan liêu, xa rời thực tiễn, rồi đặt ra một cơ chế mới, cho phép thử nghiệm các ý tưởng mới, mô hình mới. Với phương châm dựa vào dân để giải quyết việc dân và vì lợi ích nhân dân, năm đầu nhiệm kỳ 2015-2020, lãnh đạo TPHCM giải quyết hàng loạt các vấn đề bức xúc của nhân dân, từ việc nhỏ nhất, cấp bách trước mắt cho tới các vấn đề phát triển mang tính chiến lược, lâu dài và bền vững.

Hoạt động năng nổ, đầy sáng tạo và hiệu quả cao của các đồng chí lãnh đạo, đặc biệt người đứng đầu TPHCM đã minh chứng rằng: tập thể lãnh đạo và người đứng đầu có vai trò như đầu tàu, đầu tàu có khỏe, đoàn tàu chạy mới nhanh và an toàn. Trước đây, nhiều mô hình sáng tạo mang tính đột phá của TPHCM đã lan tỏa ra cả nước, trong đó nổi lên vai trò của người đứng đầu.

Họ là người cầm lái, đứng mũi chịu sào, có năng lực chuyên môn giỏi, có phẩm chất đạo đức, có trình độ quản lý, điều hành và đưa ra được những quyết định làm chuyển biến nhanh chóng tình hình. Tinh thần trách nhiệm, ý thức đó trước nhiệm vụ được giao của người đứng đầu đã thúc đẩy sự sáng tạo và tạo ra động lực cho người khác làm theo. Điểm nổi bật ở họ là dám quyết đoán, dám chịu trách nhiệm trên cơ sở mở rộng dân chủ, lắng nghe ý kiến quần chúng.

Nhiều người bảo, chỉ có người dám nghe và biết nghe mới có người dám nói và nói thật. Sự năng động, sáng tạo và phong cách làm việc của các thế hệ lãnh đạo TPHCM trong triển khai nghị quyết Đảng chính là thể hiện bản lĩnh nghe và tiếp nhận những ý kiến đóng góp, phê bình của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đấy chính là học Bác và làm theo Bác trong triển khai Chỉ thị 05-CT/TƯ Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, vì dân, bám sát thực tiễn và “nói đi đôi với làm” của các đồng chí lãnh đạo TPHCM đã kéo theo sự chuyển động mới trong hoạt động của cả bộ máy Đảng, chính quyền các cấp, đem đến người dân TPHCM có thêm niềm tin mới, chờ mong TP có sức bật mới trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Các tin khác