Khôi phục vị thế Hòn ngọc Viễn Đông cho TPHCM

(ĐTTCO) - Chiều 25-12, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch Phan Văn Mãi phát biểu tại cuộc họp
Chủ tịch Phan Văn Mãi phát biểu tại cuộc họp

Báo cáo về tổng quan Quy hoạch TPHCM, đại diện đơn vị tư vấn cho rằng, Quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phải tạo được sự đột phá trong việc tạo lập nền móng cho các giai đoạn kế tiếp theo định hướng “Kinh tế xanh - Xã hội văn minh - Đô thị sáng tạo - Hạ tầng thông minh - Môi trường bền vững”.

Theo đó, nội dung cốt lõi của Quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 là tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, lựa chọn ưu tiên đầu tư có tính khả thi, hiệu quả và hướng tới tương lai” với 6 nhiệm vụ trọng tâm và 4 khâu đột phá. Trong đó hướng tới mục tiêu: sửa chữa những sai lầm, tháo gỡ các khó khăn cho hơn 100 dự án đầu tư quan trọng đang bị chậm tiến độ; cải cách thể chế và hành chính; thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, tối thiểu 316 tỷ USD để có thể đạt được mục tiêu do Bộ Chính trị yêu cầu; tái cấu trúc lãnh thổ dựa trên chiến lược phát triển đô thị (CDS), chuyển từ cấu trúc đơn cực sang cấu trúc siêu thành phố (megapolis) đa trung tâm, với 01 Skyline ấn tượng, giàu bản sắc để góp phần khôi phục vị thế Hòn ngọc Viễn Đông.

Tại cuộc họp, đại diện các sở ngành, các chuyên gia cũng đã nêu ra các ý kiến để đóng góp cho dự thảo quy hoạch. TS. Trần Du Lịch góp ý, giữa quy hoạch chung và quy hoạch của TPHCM phải song song và trùng khớp với nhau. Trong đó, cần chú trọng việc làm quy hoạch không phải “trả bài” mà phải quy hoạch để lại cho con cháu đời sau.

TS. Trần Du Lịch cũng kiến nghị từng phương án liên quan sở, ngành chi tiết hơn, để thấy rõ từng ngành, từng lĩnh vực. Về định hướng phát triển TP thời gian tới cần gắn với chủ đề “Xanh và Số” sẽ tạo nên sức mạnh cho TP…

Phát biểu kết luận tại buổi họp, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi khẳng định quy hoạch TPHCM và quy hoạch chung TP là những nhiệm vụ rất quan trọng định hướng phát triển trong tương lai không chỉ cho riêng TP mà còn góp phần quyết định sự phát triển của đất nước.

Vì vậy, Chủ tịch Phan Văn Mãi yêu cầu phải thực hiện khẩn trương, khoa học, nghiêm túc và đạt được chất lượng cao. Trong đó, Ban chỉ đạo, các sở, ngành, địa phương phải xác định được trách nhiệm của mình để cùng thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch Phan Văn Mãi yêu cầu phải gắn quy hoạch thành phố với quy hoạch vùng Đông Nam bộ. Trong đó, rà soát quy hoạch vùng, lựa chọn các trọng tâm, mạnh dạn tập trung vào những ngành có lợi thế của TPHCM và sự phối hợp phân công vai trò của từng địa phương trong vùng để thể hiện rõ được tính liên kết vùng. Đồng thời chú ý những ngành mới, cơ cấu nội ngành, chọn những điểm có lợi thế để đột phá.

Qua cuộc họp góp ý của Ban chỉ đạo, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu từng thành viên Ban chỉ đạo bám sát nhiệm vụ, chỉ đạo sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, tương tác với đơn vị tư vấn để trao đổi, lựa chọn mục tiêu, kịch bản phù hợp với TPHCM. Trong đó, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải ráp cho được quy hoạch TPHCM và quy hoạch chung TPHCM.

Sở Nội vụ và Sở Quy hoạch và Kiến trúc cần phối hợp với liên doanh tư vấn để gắn quy hoạch với đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và đề án chuyển huyện lên quận hoặc thành phố thuộc TPHCM.

Nhấn mạnh đến 5 khía cạnh được đặt ra trong nhiệm vụ nghiên cứu quy hoạch, ông Phan Văn Mãi yêu cầu tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, làm rõ nội hàm của từng vấn đề gồm: kinh tế xanh, đô thị sáng tạo, hạ tầng thông minh, xã hội văn minh và môi trường bền vững. Cần nghiên cứu, lựa chọn trong 5 khía cạnh này để thể hiện sắc nét, nổi bật trong quy hoạch thành phố và trong quy hoạch chung thành phố, đặc biệt là mảng môi trường, xã hội.

Các tin khác