Làng hến “đỏ lửa”

(ĐTTCO) - Nép mình bên dòng sông Ly Ly hiền hòa, ngôi làng nhỏ ở thôn An Lạc (xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) bao đời nay vẫn luôn nhộn nhịp bởi người người làm hến, nhà nhà làm hến, từ những cụ già gần 80 tuổi đến các em nhỏ.
Làng hến 'đỏ lửa' ảnh 1
Làng hến 'đỏ lửa' ảnh 2
Làng hến 'đỏ lửa' ảnh 3
Làng hến 'đỏ lửa' ảnh 4
Làng hến 'đỏ lửa' ảnh 5
Làng hến 'đỏ lửa' ảnh 6
Làng hến 'đỏ lửa' ảnh 7
Làng hến 'đỏ lửa' ảnh 8
Làng hến 'đỏ lửa' ảnh 9
Làng hến 'đỏ lửa' ảnh 10
Làng hến 'đỏ lửa' ảnh 11
Làng hến 'đỏ lửa' ảnh 12
Làng hến 'đỏ lửa' ảnh 13
Làng hến 'đỏ lửa' ảnh 14
Làng hến 'đỏ lửa' ảnh 15
Làng hến 'đỏ lửa' ảnh 16
Làng hến 'đỏ lửa' ảnh 17
Làng hến 'đỏ lửa' ảnh 18
Làng hến 'đỏ lửa' ảnh 19
Làng hến 'đỏ lửa' ảnh 20
Làng hến 'đỏ lửa' ảnh 21