Lee & Man được hoạt động khi đủ điều kiện môi trường

(ĐTTCO) - Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang khẳng định, chỉ khi nào Nhà máy giấy Lee & Man tuân thủ tốt các điều kiện về môi trường mới cho hoạt động.

(ĐTTCO) - Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang khẳng định, chỉ khi nào Nhà máy giấy Lee & Man tuân thủ tốt các điều kiện về môi trường mới cho hoạt động.

 

Trước lo ngại của người dân khu vực ven sông Hậu rằng, nhà máy giấy Lee & Man tại Hậu Giang đi vào hoạt động sẽ xả thải, bức tử con sông này, Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang khẳng định, chỉ khi nào Nhà máy này tuân thủ tốt các điều kiện về môi trường mới cho hoạt động.

Những ngày qua, Nhân dân khu vực ven sông Hậu đặc biệt quan tâm về thông tin đề nghị xem xét dừng dự án nhà máy bột giấy Lee & Man. Người dân mong mỏi, các ngành chức năng, sau khi thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các điều kiện môi trường, sẽ có những đề xuất, yêu cầu nghiêm túc, khách quan đối với các cơ quan quản lý địa phương.

Ông Nguyễn Thế Minh, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ cho rằng, không thể tiếp tục bị động trong công tác quản lý Nhà nước như ở Hà Tĩnh, cá chết trắng biển mới hay Fomusa đã huỷ hoại môi trường biển trầm trọng.

Ông Hồ Văn Phú, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang cho biết, vừa đề nghị UBND tỉnh bố trí vốn để trang bị hệ thống quan trắc tự động. Hệ thống này sẽ kết nối giữa cơ quan quản lý với Nhà máy giấy Lee & Man, đảm bảo nước thải trước khi thải ra môi trường được kiểm soát theo quy định.

Mới đây, Tổng cục Môi trường phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát Môi trường tỉnh này đã tiến hành thanh tra, đánh giá việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam. Ông Hồ Văn Phú cho biết, khi có kết luận của đoàn thanh tra, sẽ công bố công khai để có hưởng giải quyết, xử lý nghiêm túc.

Theo ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các cơ quan thông tin đại chúng và Nhân dân cả nước về tình trạng ô nhiễm môi trường nói chung, trong đó có Nhà máy Lee & Man ở Hậu Giang. Những ý kiến quan tâm là cơ sở để tỉnh này hoàn thiện các giải pháp xử lý môi trường ở Nhà máy đang trong quá trình xây dựng. Chỉ khi nào Nhà máy giấy Lee & Man đảm bảo tốt các điều kiện kiện, không gây ô nhiễm môi trường, mới được hoạt động/

"Không vì thu hút đầu tư, phát triển kinh tế mà đánh đổi môi trường, tỉnh Hậu Giang cũng trên cơ sở quan điểm đó. Từ bài học Formosa, cũng như ý kiến dư luận vừa qua tạo điều kiện cho chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện lắp đặt công nghệ cho xử lý nước thải cũng như xử lý môi trường DTM của Lee & Man. Sau khi đảm bảo đúng theo yêu cầu, đúng theo DTM đã được phê duyệt, chúng tôi mới triển khai đi vào hoạt động. Trong quá trình hoạt động, chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra," ông Tuyên nói.

Các tin khác