Liên tục vi phạm công bố thông tin, ITA bị đưa vào diện cảnh báo

(ĐTTCO) - Với lý do tổ chức niêm yết vi phạm quy định công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm, ITA vừa bị HoSE đưa vào diện cảnh báo.

 

Liên tục vi phạm công bố thông tin, ITA bị đưa vào diện cảnh báo

Theo quyết định vừa được HoSE công bố, CTCP Đầu tư và Công nghiệp tân Tạo (ITA) sẽ bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 6-9. Lý do ITA vi phạm quy định về công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm (tính theo năm dương lịch).

Vi phạm này thuộc trường hợp CK bị cảnh báo theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch CK niêm yết theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31-3-2022 của HĐTV Sở Giao dịch CK Việt Nam.

Trước đó, HoSE liên tục gởi công văn yêu cầu ITA rà soát các giao dịch với bên liên quan tại BCTC quý II. Sau đó, ITA đã công bố lại BCTC quý II, kèm giải trình về nguyên nhân dẫn đến sai sót trong quá trình lập BCTC.

Cụ thể, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019, 2020, 2021 và 2022 của ITA đã thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Đặng Thị Hoàng Yến (Maya Dangelas) làm đại diện ra các quyết định hợp tác, liên doanh dự án Khu dược phẩm công nghệ cao và kính thông minh. Khoản ủy thác đầu tư này tính tới 30-6 là 1.335 tỷ đồng phải hạch toán vào đầu tư khác, nhưng kế toán hạch toán nhầm vào phải thu khác dẫn đến nợ phải thu của bà Yến tăng.

Theo giải trình của ITA, thực chất đây là khoản ủy thác đầu tư theo như Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.

Ngoài ra, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 đã thống nhất về việc bảo vệ lợi ích của các cổ đông từ rủi ro của dự án Điện Kiên Lương do CTCP Phát triển năng lượng Tân Tạo (TEDC) đầu tư. Tại dự án này, bà Yến đồng ý nhận trách nhiệm chuyển nhượng 20,69% cổ phần ITA nắm giữ tại TEDC, tương đương số tiền 1.655 tỷ đồng.

Tính tới 30-6, công tác chuyển nhượng đã hoàn tất, bà Yến đã thanh toán cho ITA số tiền 1.022 tỷ đồng. Số tiền còn lại bà Yến phải thanh toán là 633 tỷ đồng. Như vậy, khoản phải thu bà Yến phát sinh là do khoản chuyển nhượng cổ phần nói trên.

Các tin khác