Từ khóa: #lợi nhuận trước thuế 2021

Năm 2021, ABBANK ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.979 tỷ đồng.

ABBANK sắp chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 35%

(ĐTTCO) - ABBANK thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 11-2-2022 để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) với tỉ lệ 35% (ngày giao dịch không hưởng quyền là 10-2-2022).