ABBANK sắp chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 35%

(ĐTTCO) - ABBANK thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 11-2-2022 để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) với tỉ lệ 35% (ngày giao dịch không hưởng quyền là 10-2-2022).
Năm 2021, ABBANK ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.979 tỷ đồng.
Năm 2021, ABBANK ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.979 tỷ đồng.

Các nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu ABBANK (mã ABB, sàn UpCOM) trước ngày 10-2-2022 sẽ có quyền nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 35%. Theo đó, cổ đông sở hữu mỗi 100 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách 11-2-2022) được nhận thêm 35 cổ phiếu thưởng.

Nguồn tài chính sử dụng để phát hành cổ phiếu thưởng là từ một phần lợi nhuận chưa phân phối còn lại từ năm 2018 đến năm 2020 và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. 

Sau khi hoàn thành chia cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ của ABBANK sẽ đạt gần 10.000 tỷ đồng, theo lộ trình tăng vốn được Đại hội đồng Cổ đông ABBANK thông qua và được NHNN chấp thuận. 

Trong năm 2022, nhà băng này cũng có kế hoạch thực hiện chuyển sàn giao dịch cổ phiếu và thực hiện dự án chuyển đổi NH số theo lộ trình. 

Theo công bố của NH, đến cuối năm 2021, tổng tài sản đạt 120.217 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.979 tỷ đồng.

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Để thị trường tài chính tiêu dùng phát triển bền vững

Để thị trường tài chính tiêu dùng phát triển bền vững

Để thị trường tài chính tiêu dùng phát triển lành mạnh và bền vững, các chuyên gia cho rằng cần xây dựng khung khổ pháp lý riêng với lĩnh vực này theo hướng nâng cao nghĩa vụ của người đi vay với tổ chức tín dụng và có các chế tài xử phạt người đi vay cố tình chây ỳ trả nợ.