Từ khóa: #Luật doanh nghiệp 2020

Ảnh minh họa

PVE tổ chức Đại hội đồng cổ đông trái luật?

(ĐTTCO)-Với hàng loạt vi phạm trong quá trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Tổng công ty PVE bị “tố” tổ chức ĐHĐCĐ trái với các quy định của pháp luật, xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của cổ đông.