Từ khóa: #Lý Thị Hoài Hương

Dễ dàng nộp thuế qua mạng

Dễ dàng nộp thuế qua mạng

(ĐTTCO) - Ngành tài chính thời gian qua chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, giúp doanh nghiệp khai, nộp thuế, quyết toán thuế dễ dàng qua mạng. Với phần mềm thuế điện tử (eTax), người dân còn có thể thực hiện nộp thuế bằng điện thoại.
Hướng đến xây dựng xã hội không tiền mặt

Hướng đến xây dựng xã hội không tiền mặt

(ĐTTCO) - Tính đến cuối tháng 4-2020, thanh toán nội địa qua thẻ ngân hàng của cả nước tăng 26,2% về số lượng và 15,7% về giá trị; thanh toán qua kênh internet tăng 3,2% về số lượng và 45,7% giá trị; thanh toán qua kênh điện thoại di động tăng 189% về số lượng và 166,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019.