Mở rộng các hành vi gây tổn hại cho NĐT

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cho công bố dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Theo đó, những nội dung xử phạt mới được xây dựng theo hướng mở rộng hơn đối với các hành vi gây tổn hại cho nhà đầu tư.

Dự thảo đã bổ sung một số hành vi sẽ bị xử phạt đối với các công ty chứng khoán như đưa ra ý kiến về việc tăng hay giảm giá chứng khoán; thoả thuận, đưa ra lãi suất cụ thể hoặc chia sẻ lợi nhuận hoặc thua lỗ với khách hàng để lôi kéo khách hàng tham gia giao dịch; thông tin cho công chúng dự báo giá về một chứng khoán hoặc đưa ra các khuyến nghị giao dịch liên quan đến một chứng khoán cụ thể bằng phương tiện thông tin đại chúng mà không có cơ sở phân tích...

Đối với hành vi thao túng, làm giá chứng khoán, dự thảo mới bổ sung thêm hình phạt sẽ rút giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực chứng khoán hay chứng chỉ hành nghề chứng khoán đối với các tổ chức hay cá nhân vi phạm...

Các tin khác