Từ khóa: #mỏi mắt

Giải “điểm nghẽn” lưu thông và phân phối hàng hóa

Giải “điểm nghẽn” lưu thông và phân phối hàng hóa

(ĐTTCO)-Giãn cách xã hội là tối cần thiết để phòng chống dịch Covid-19, nhưng cũng không tránh khỏi ảnh hưởng đến lưu thông, phân phối. Do đó cần nỗ lực để dòng chảy hàng hóa, vật tư được thông suốt, hạn chế thấp nhất những xáo trộn trong sản xuất, đời sống.