Mỗi người dân ‘gánh’ hơn 35 triệu đồng nợ công

(ĐTTCO) - Nợ công bình quân đầu người của Việt Nam đang có xu hướng tăng lên qua các năm.
Cụ thể, theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước (KTNN), tính đến ngày 31-12-2020, tổng số nợ công của Việt Nam là 3.520.601,39 tỷ đồng, tăng 6,02% so với năm 2019 (3.320.608,77 tỷ đồng), bằng 55,94% so với GDP (dưới mức trần 65% GDP được Quốc hội phê duyệt).
Trong đó, nợ Chính phủ là 3.138.620,82 tỷ đồng, tăng 8,31% so với năm 2019 (2.897.857,78 tỷ đồng), bằng 49,87% GDP (dưới mức 54% GDP). 
Mỗi người dân ‘gánh’ hơn 35 triệu đồng nợ công ảnh 1 Tuy nợ công của vẫn nằm trong ngưỡng Quốc hội cho phép, nhưng áp lực nợ công vẫn là thách thức lớn đối với nền kinh tế Việt Nam.
Nợ được Chính phủ bảo lãnh 367.823,62 tỷ đồng, giảm 8,52% so với năm 2019 (402.066,16 tỷ đồng), bằng 5,84% GDP.
Nợ chính quyền địa phương 14.156,95 tỷ đồng, giảm 31,56% so với năm 2019 (20.684,83 tỷ đồng), bằng 0,22% GDP.
Chỉ số nợ công đến cuối năm 2020 nằm trong giới hạn được cho phép của Quốc hội là không quá 65% GDP. 
Như vậy, nợ công bình quân đầu người của Việt Nam là 35,1 triệu đồng/người và có xu hướng tăng lên (năm 2018 là 31,69 triệu đồng/người và năm 2019 là 33,62 triệu đồng/người).

Các tin khác