MSS - Kỳ vọng hiệu quả hơn

UBCKNN vừa đưa vào sử dụng hệ thống giám sát TTCK Việt Nam (MSS). Hệ thống này được kỳ vọng là công cụ hỗ trợ tích cực công tác giám sát giao dịch, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, xây dựng hệ thống báo cáo… giúp UBCKNN phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi giao dịch chứng khoán vi phạm quy định của pháp luật, đảm bảo TTCK Việt Nam hoạt động và phát triển lành mạnh, minh bạch.

UBCKNN vừa đưa vào sử dụng hệ thống giám sát TTCK Việt Nam (MSS). Hệ thống này được kỳ vọng là công cụ hỗ trợ tích cực công tác giám sát giao dịch, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, xây dựng hệ thống báo cáo… giúp UBCKNN phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi giao dịch chứng khoán vi phạm quy định của pháp luật, đảm bảo TTCK Việt Nam hoạt động và phát triển lành mạnh, minh bạch.

Theo đó, MSS sẽ tối ưu hóa khả năng kiểm soát, cũng như giám sát tình hình giao dịch của thị trường một cách tự động; giúp ngăn chặn và phòng ngừa các hành vi lạm dụng thị trường, nâng cao nhận thức nhà đầu tư tuân thủ pháp luật về lĩnh vực chứng khoán; đảm bảo sự lành mạnh hoạt động của các tổ chức trung gian thị trường trong cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư.

Điểm ưu việt của hệ thống giám sát là cơ sở dữ liệu của toàn ngành chứng khoán được tập trung về một đầu mối để phục vụ hiệu quả hơn công tác thống kê và tổng hợp. Qua đó giúp UBCKNN sớm đưa ra các phân tích, nhận định chính xác về thị trường và có những quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

Để tối ưu hóa vai trò, MSS sẽ thực hiện một số nhiệm vụ chính như: thu thập dữ liệu từ các sở giao dịch và trung tâm lưu ký; tạo các báo cáo và thống kê kết hợp đưa ra một số cảnh báo dấu hiệu giao dịch bất thường hỗ trợ cho công tác giám sát; hỗ trợ người dùng truy vấn dữ liệu thu thập được phục vụ công tác quản lý giám sát thị trường.

Trước khi xây dựng hệ thống giám sát ứng dụng công nghệ thông tin, công tác giám sát giao dịch trên TTCK của UBCKNN, từ khâu phát hiện, phân tích đến xử lý vụ việc hoàn toàn theo phương pháp thủ công, chưa có phần mềm giám sát hỗ trợ.

Kết quả hoạt động giám sát hầu như phụ thuộc vào trình độ kinh nghiệm của cán bộ giám sát với các quy định pháp luật tương ứng để phát hiện những dấu hiệu vi phạm. Với MSS, dữ liệu đã được giám sát sát sao từ tuyến 1 (tại các sở giao dịch, trung tâm lưu ký) được chuyển liên tục lên UBCKNN, thay vì chuyển file điện tử như trước đây, từ đó giúp công tác giám sát giao dịch TTCK hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, để việc giám sát đạt hiệu quả, con người phải đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích các dữ liệu được đưa về, nếu không các dữ liệu được chọn lọc cũng chỉ là những bảng số và không hiệu quả, bởi máy móc có hiện đại đến đâu cũng chỉ giúp tạo ra tiêu chí có tính chất hàng loạt, giúp lựa chọn ra những trường hợp cần cảnh báo để phân tích sâu hơn.

Bên cạnh đó, năng lực chuyên sâu của các cán bộ giám sát mới giúp cho việc xem xét và xử lý các vụ việc theo đúng quy định pháp luật một cách hiệu quả.

Cùng với MSS, trong thời gian tới, UBCKNN sẽ tích cực phối hợp với các bên liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai Hệ thống công bố thông tin (IDS).

Đây cũng là hệ thống hết sức quan trọng, sau khi hoàn thành sẽ hỗ trợ tích cực các công ty đại chúng trong việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin, đồng thời tăng cường khả năng quản lý, giám sát của cơ quan quản lý, góp phần nâng cao tính minh bạch cho TTCK.

Các tin khác