Nâng cao trách nhiệm công vụ

(ĐTTCO) - UBND huyện Hóc Môn (TPHCM) đang hoàn tất các thủ tục để khởi công, đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thể dục thể thao và trường học… phục vụ người dân trên địa bàn, với nguồn kinh phí thực hiện khoảng 200 tỷ đồng từ việc vận dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 54 của Quốc hội.
Nâng cao trách nhiệm công vụ

Nghị quyết 54 có hiệu lực từ ngày 15-1-2018, quy định HĐND TPHCM được quyết định: “Cho phép ngân sách cấp dưới sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội”. Song, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 54, huyện Hóc Môn là địa phương hiếm hoi ở TPHCM chủ động đề xuất, áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù để tranh thủ nguồn vốn đầu tư hạ tầng, thúc đẩy tiến trình thay đổi diện mạo của địa phương và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Thực tế trên càng đặt ra yêu cầu về ý thức, trách nhiệm công vụ của cán bộ, trong bối cảnh cả nước đang ra sức kêu gọi, khuyến khích cán bộ “năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung” như Kết luận 14-KL/TW ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung đặt ra, nhằm giải quyết những tồn tại, hạn chế và vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Với chủ đề năm 2023 là “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội”, như vậy “trách nhiệm công vụ” đã được TPHCM lựa chọn làm một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để khắc phục các tồn tại, hạn chế của thành phố trong thời gian qua, nhất là cải thiện các chỉ số về cải cách hành chính và nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công; đồng thời vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành các mục tiêu của năm 2023 - năm bản lề thực hiện Nghị quyết XI của Đảng bộ TPHCM. Nhiệm vụ nâng cao trách nhiệm công vụ mà TPHCM xác định hay khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo như Kết luận 14-KL/TW đặt ra, cũng đều hướng đến mục đích để cán bộ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, phục vụ người dân tốt hơn. Cho nên, nhiệm vụ trước tiên của đội ngũ cán bộ của TPHCM là phải “thuộc bài, đúng vai” và hơn thế là phải nỗ lực hơn trong đổi mới, sáng tạo để đảm bảo thực hiện được mục tiêu tăng trưởng bình quân của TPHCM là 8%-8,5%, như Nghị quyết 31 đặt ra.

Yêu cầu về tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ đảng viên trong toàn hệ thống chính trị ở TPHCM tiếp tục được đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh tại hội thảo “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””, do Thành ủy TPHCM tổ chức ngày 9-2. Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, tinh thần năng động, sáng tạo chỉ có thể phát huy một cách tối đa khi mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm về đạo làm người, ý thức sâu sắc về nhân cách, lẽ sống “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” và có lòng trắc ẩn, sự thấu cảm trước những bức xúc của người dân.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên còn nhấn mạnh đến yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, uốn nắn, ngăn chặn các sai sót, gắn với thực hiện chương trình hành động cá nhân, tự phê bình và phê bình; đồng thời đánh giá xác đáng, khen thưởng kịp thời và xử lý kỷ luật phải nghiêm minh. Qua đó thúc đẩy cán bộ thực hiện đầy đủ trách nhiệm, góp phần tích cực trong thực hiện hiệu quả các quyết sách, đường hướng phát triển TPHCM, đất nước và đáp ứng yêu cầu, mong mỏi của người dân.

Các tin khác