Nâng hạng TTCK không khó

(ĐTTCO) - Hiện tại, TTCK toàn cầu được MSCI xếp hạng theo 4 nhóm gồm: thị trường phát triển (developed market), thị trường mới nổi (emerging market), thị trường sơ khai (frontier market) và thị trường đơn lập (standalone market).

(ĐTTCO) - Hiện tại, TTCK toàn cầu được MSCI xếp hạng theo 4 nhóm gồm: thị trường phát triển (developed market), thị trường mới nổi (emerging market), thị trường sơ khai (frontier market) và thị trường đơn lập (standalone market).

 

Theo đánh giá của MSCI, TTCK Việt Nam hiện đang được xếp hạng ở nhóm các thị trường sơ khai cùng với các nước như: Argentina, Sri Lanka và Bangladesh. Theo thông báo của MSCI, ở thời điểm hiện tại, danh sách xem xét nâng hạng của MSCI từ thị trường sơ khai lên mới nổi mới chỉ có China Ashare và Argentina. Đồng thời, Pakistan sẽ chính thức được lên thị trường mới nổi vào kỳ review tháng 6-2017 (Việt Nam chưa được MSCI nhắc đến trong kỳ xem xét lần này).

Theo phân tích của CTCK Bảo Việt (BVSC), có 3 tiêu chí để TTCK Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi. Trong đó, tiêu chí A về phát triển kinh tế chỉ yêu cầu đối với thị trường phát triển, tiêu chí B đối với quy mô và thanh khoản. Hiện TTCK Việt Nam đã thừa tiêu chuẩn khi có 4 doanh nghiệp đáp ứng được cả 3 tiêu chí về tổng vốn hóa, vốn hóa đang lưu hành và thanh khoản là VNM, VCB, VIC và MSN trong khi HPG cũng ở mức gần đáp ứng được yêu cầu.

Tiêu chí sau cùng mang tính chất định tính và là tiêu chí quan trọng nhất là tiếp cận thị trường. Đây là tiêu chí TTCK Việt Nam yếu thế nhất. Theo BVSC, các tiêu chí có thể cải thiện và đạt mức yêu cầu của MSCI gồm: giới hạn sở hữu nước ngoài, ảnh hưởng của giới hạn room ngoại, quyền công bằng đối với NĐTNN, thanh toán bù trừ, phát triển thị trường chứng khoán phái sinh và luồng thông tin.

Mặc dù Nghị định 60 liên quan đến vấn đề mở room được công bố gần 1 năm nhưng vẫn còn nhiều chi tiết còn chưa được làm rõ. Đặc biệt liên quan đến danh sách ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề nhạy cảm. Điều này khiến MSCI giữ nguyên đánh giá đối với Việt Nam ở vấn đề giới hạn sở hữu nước ngoài và cấp ảnh hưởng của giới hạn room ngoại.

Có thể kỳ vọng trong thời gian tới các văn bản pháp lý sẽ sớm được công bố đầy đủ, chi tiết và số doanh nghiệp thực sự mở room lên 100% tăng lên. Qua đó MSCI sẽ có đánh giá tích cực hơn về vấn đề này. Đặc biệt, MSCI rất coi trọng việc phổ biến các tin tức, thông tin, báo cáo và văn bản pháp luật bằng tiếng Anh một cách chi tiết, đầy đủ giúp NĐTNN dễ dàng tiếp cận thông tin một cách nhanh nhất tương đương với NĐT trong nước. Mặc dù đã đạt được các tiến bộ nhất định nhưng UBCKNN cùng các thành viên thị trường vẫn cần nỗ lực hơn nữa về vấn đề này, vốn không phải vấn đề quá khó khắc phục nhưng lại thường bị trì hoãn.

Tuy nhiên, quá trình xem xét nâng hạng khả năng sẽ kéo dài và còn khá nhiều vấn đề TTCK Việt Nam cần nỗ lực khắc phục để được MSCI chấp thuận. Đây được coi là yếu tố tạo kỳ vọng cho thị trường trong dài hạn. Trước mắt (2-3 năm tới), nếu đạt được các bước tiến cụ thể, có thể kỳ vọng MSCI sẽ đưa Việt Nam vào danh sách xem xét tương tự như trường hợp của Argentina trong năm nay. Kịch bản này nếu xảy ra sẽ kích hoạt dòng vốn FII tăng cường giải ngân vào TTCK Việt Nam và đẩy mặt bằng giá (P/E) của thị trường Việt Nam ngang bằng với thị trường các nước mới nổi trong khu vực.

Các tin khác