NĐT không tin báo cáo kiểm toán?

Đến mùa BCTC năm 2012, nhà đầu tư mới vỡ lẽ một điều: Nhiều số liệu lợi nhuận đã kiểm toán năm 2011 mà họ đã biết đã "âm thầm" bị doanh nghiệp điều chỉnh.

Đến mùa BCTC năm 2012, nhà đầu tư mới vỡ lẽ một điều: Nhiều số liệu lợi nhuận đã kiểm toán năm 2011 mà họ đã biết đã "âm thầm" bị doanh nghiệp điều chỉnh.

Tại BCTC năm 2011 chưa kiểm toám, PXS báo lãi 117 tỷ đồng. Báo cáo năm 2011 được ký bởi Deloitte ra ngày 22-2-2012 đã điều chỉnh giảm lợi nhuận năm 2011 còn 108,5 tỷ đồng. Cổ đông đã có phần thất vọng với kết quả lợi nhuận giảm sau kiểm toán. Tuy nhiên, sự việc không dừng lại ở đó.

Con số lợi nhuận năm 2011 của PXS một lần nữa được "đào xới" lại trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 cũng được thực hiện bởi Deloitte. Tại báo cáo này, PXS ghi nhận giá trị phần lợi nhuận tăng thêm từ kết quả kinh doanh năm 2011 là 8,8 tỷ đồng, được điều chỉnh hồi tố theo kết quả Kiểm toán Nhà nước thực hiện tháng 5/2012 tại PXS. Theo báo cáo này, con số LNST năm 2011 là 117,3 tỷ đồng!

Chúng tôi phải nói thêm rằng, không một báo cáo kết quả kiểm toán nhà nước năm 2011 nào được công ty  cung cấp lên HoSE. Chỉ đến tháng 3-2013, con số LNST năm 2011-có lẽ là con số cuối cùng sau một vòng 3 lần điều chỉnh-được đến tay nhà đầu tư!

Mặc dù phương tiện truyền thông đã đặt nhiều câu hỏi, thị trường vẫn chưa có câu trả lời của PVX về kết quả kinh doanh năm 2011. Dù BCTC HN năm 2011 đã được KT bởi Deloitte có lãi gần 300 tỷ đồng trong đó phần lãi ròng thuộc cổ đông cty mẹ là 196 tỷ đồng nhưng số liệu tham chiếu trên BCTC HN 2012 lại lỗ ròng.

Thực tế, PVX lỗ hay lãi năm 2011? Nếu lỗ (theo số liệu tham chiếu trên BCTC năm 2012 với ghi chú là KTNN) thì tại sao trên HNX lại không hề có thông tin nào về điều chỉnh báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Deloitte?

Nhà đầu tư không biết tin vào đâu.

Tại CONSTREXIM Holdings- CTX, Số liệu so sánh năm 2011 của CTX trên BCTC năm 2012 chênh lệch đáng kể so với báo cáo kiểm toán năm 2011 của công ty này (được AVA – Công ty tư vấn kế toán & kiểm toán Việt Nam kiểm toán). Trong thuyết minh báo cáo tài chính năm 2012, CTX cho biết số liệu so sánh là số liệu báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tại Hà Nội.

Nguyên nhân cũng như báo cáo thay thế điều chỉnh số liệu giữa hai báo cáo không được công ty công bố trên HNX. Trao đổi với chúng tôi, PTGĐ công ty CTX cho biết, có một số thay đổi về chính sách kế toán của đơn vị để phù hợp với quy định hiện hành. Cụ thể là qui định của Bộ Tài chính trong việc ghi nhận doanh thu bất động sản, ảnh hưởng rất nhiều đến các doanh nghiệp bất động sản nói chung, CTX nói riêng.

HĐQT CTX đã thống nhất và trao đổi với kiểm toán mới, chính sách kế toán của CTX đã thay đổi trong việc ghi nhận doanh thu đảm bảo chuẩn mực và qui định của Bộ tài chính. Chính vì vậy, một số doanh thu đã được ghi nhận ở báo cáo kiểm toán năm 2011 đã được điều chỉnh vào năm 2012, làm số liệu đầu kỳ so với kỳ trước thay đổi.

Dù là lý do gì, thông tin điều chỉnh cũng không được đăng tải trên HNX. Nhiều NĐT vẫn không hề hay biết sự "âm thầm" điều chỉnh này.

Đến mùa BCTC năm 2012, nhà đầu tư mới vỡ lẽ một điều: Nhiều số liệu lợi nhuận đã kiểm toán năm 2011 mà họ đã biết đã "âm thầm" bị doanh nghiệp điều chỉnh. Doanh nghiệp-thoạt nghĩ- cần trách nhiệm hơn với việc CBTT để nhà đầu tư không bị sốc bởi những phát hiện bất ngờ như trên.

Các tin khác