Người vay gói 30.000 tỉ tiếp tục trả lãi 5%/năm

(ĐTTCO)-Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2017 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở theo chương trình gói 30.000 tỉ đồng.

(ĐTTCO)-Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2017 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở theo chương trình gói 30.000 tỉ đồng.

 

Theo đó, với những khoản vay đã giải ngân cá nhân đã hoàn tất trước ngày 31.12.2016, người vay sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi 5% một năm (áp dụng trong năm 2017). Đây cũng là mức lãi ưu đãi của gói 30.000 tỉ trong năm 2016.

Tính đến ngày 30.11.2016, chương trình đã giải ngân 29.239 tỉ đồng, dư nợ là 24.166 tỉ đồng. Trong đó, nhóm khách hàng cá nhân được giải ngân 23.845 tỉ đồng để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, mua và thuê nhà ở thương mại chuyển đổi công năng, đầu tư, xây dựng nhà ở; dư nợ đạt 20.650 tỉ đồng.

Chương trình đã tạo điều kiện cho trên 50.000 cá nhân, hộ gia đình khó khăn về nhà ở cải thiện về chỗ ở. Riêng đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp gồm doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân tham gia đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội, các ngân hàng đã giải ngân 5.395 tỉ đồng.

Từ ngày 1.6, các ngân hàng đã ngừng giải ngân bằng nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp và dư nợ đạt 3.516 tỉ đồng.

Các tin khác