Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển

(ĐTTCO) - Khi thủy triều bắt đầu rút cũng là lúc người dân địa phương lại mang theo búa, đinh sắt, rổ đi dọc theo bãi đá ở cửa biển Mỹ Á (xã Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) để khai thác hàu - một loài hải sản bổ dưỡng, được nhiều người ưa thích.
Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển ảnh 1
Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển ảnh 2
Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển ảnh 3
Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển ảnh 4
Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển ảnh 5
Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển ảnh 6
Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển ảnh 7
Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển ảnh 8
Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển ảnh 9
Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển ảnh 10
Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển ảnh 11
Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển ảnh 12
Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển ảnh 13
Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển ảnh 14
Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển ảnh 15
Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển ảnh 16
Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển ảnh 17
Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển ảnh 18
Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển ảnh 19
Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển ảnh 20
Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển ảnh 21

Các tin khác