NTB bị hủy niêm yết từ ngày 23-7

Theo đó, hơn 39,7 triệu CP NTB với tổng giá trị niêm yết hơn 397 tỷ đồng sẽ bị hủy niêm yết kể từ ngày 23-7.

(ĐTTC) - Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) vừa công bố Quyết định 249/2013/QĐ-SGDHCM về việc hủy niêm yết CP của CTCP Đầu tư xây dựng và Khai thác công trình giao thông 584 (NTB).

Theo đó, hơn 39,7 triệu CP NTB với tổng giá trị niêm yết hơn 397 tỷ đồng sẽ bị hủy niêm yết kể từ ngày 23-7. 

Lý do HOSE ra quyết định hủy niêm yết với NTB do tổ chức kiểm toán đã có ý kiến từ chối đối với báo cáo tài chính năm 2012 của doanh nghiệp.

Tại báo cáo kiểm toán năm 2012, đơn vị kiểm toán American Auditing đã dành 2 trang nêu ý kiến kiểm toán với hàng loạt hạn chế phạm vi kiểm toán hạn chế xử lý kiểm toán.

Các tin khác