Từ khóa: #Ở thuê

Nền kinh tế xuất hiện nhiều thách thức mới

Nền kinh tế xuất hiện nhiều thách thức mới

(ĐTTCO) - Theo Bộ Công Thương, đang có nhiều thời cơ được mở ra cho xuất khẩu và sản xuất công nghiệp của Việt Nam, nhưng đồng thời lại đón nhận những khó khăn, thách thức mới phát sinh.