Từ khóa: #Phấp phỏng

Sao cứ đủng đỉnh trong tình trạng cấp bách?

Sao cứ đủng đỉnh trong tình trạng cấp bách?

(ĐTTCO) - Giá xăng thế giới tăng lên hơn 120USD/thùng, mức tăng cao nhất sau 15 năm. Giá xăng dầu trong nước cũng tăng thẳng đứng, kéo theo đó là sức ép đè nặng lên toàn bộ nền kinh tế quốc gia và mỗi gia đình.