Phó Thủ tướng đề nghị TPHCM xem xét điều chỉnh phí hạ tầng cảng biển trong tháng 7-2022

(ĐTTCO) - Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo số 169/TB-VPCP ngày 8-6-2022 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển tại TPHCM. 
Phó Thủ tướng đề nghị TPHCM xem xét điều chỉnh phí hạ tầng cảng biển trong tháng 7-2022
Thông báo nêu rõ, Luật phí và lệ phí đã được Quốc hội thông qua năm 2015 và có hiệu lực từ tháng 1-2017. Theo ý kiến của các bộ, HĐND TP ban hành nghị quyết quy định mức thu phí hạ tầng cảng biển để cụ thể hóa pháp luật về phí, lệ phí và hoàn thiện hệ thống khung pháp lý là đúng thẩm quyền.

TPHCM ban hành Nghị quyết sau gần 5 năm có Luật phí và lệ phí là tương đối chậm. Mặc dù, TPHCM đã 2 lần lùi thời điểm triển khai thu phí hạ tầng cảng biển và bắt đầu thu phí từ ngày 1-4-2022. Tuy nhiên, giai đoạn hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 và tác động bởi nhiều yếu tố khác trong nước và thế giới.

Vì vậy, nhiều doanh nghiệp, hiệp hội có kiến nghị về việc thu phí hạ tầng cảng biển của TPHCM. 

Theo ý kiến của các Bộ ngành tại cuộc họp, một số nội dung về mức thu phí, đối tượng thu cần được lưu ý. Cụ thể như quy định mức thu phí khác nhau đối với hàng hóa mở tờ khai tại TP và hàng hóa mở tờ khai tại địa phương khác cần bảo đảm nguyên tắc công bằng, minh bạch, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân. Rà soát mức thu của hàng tạm nhập tái xuất, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu.
Đồng thời rà soát sự phù hợp với các cam kết điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Xem xét điều chỉnh mức thu phí hợp lý đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu đi bằng đường thủy nội địa để thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa.

Phó Thủ tướng đề nghị UBND TPHCM nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các Bộ, các cơ quan, sớm trình HĐND TP xem xét điều chỉnh trong tháng 7-2022; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích đến doanh nghiệp, hiệp hội, các cơ quan hữu quan để tạo sự đồng thuận khi thực hiện thu phí hạ tầng cảng biển TPHCM. 

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan theo dõi tình hình tổ chức điều chỉnh thu phí hạ tầng cảng biển TPHCM của UBND TPHCM, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo. 

Các tin khác