Từ khóa: #Phú Xuân

Một khu đất tại Nhà Bè chưa d khai thác sử dụng

Giảm chỉ tiêu đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất tại huyện Nhà Bè

(ĐTTCO)- UBND TP.HCM vừa có quyết định số 3130/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nhà Bè. Theo đó, UBND TP.HCM phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nhà Bè với các chỉ tiêu chủ yếu: Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch; Diện tích thu hồi đất năm 2021; Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất 2021; Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2021. 

Nâng tầm áo dài Huế

Nâng tầm áo dài Huế

(ĐTTCO) - “Đưa áo dài đến gần cộng đồng hơn, đồng thời tạo tiền đề xây dựng hồ sơ công nhận áo dài truyền thống Huế là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trước khi trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”. Đây là nội dung được tập trung mổ xẻ tại Hội thảo khoa học “Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam”, tổ chức tại TP Huế.