Giảm chỉ tiêu đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất tại huyện Nhà Bè

(ĐTTCO)- UBND TP.HCM vừa có quyết định số 3130/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nhà Bè. Theo đó, UBND TP.HCM phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nhà Bè với các chỉ tiêu chủ yếu: Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch; Diện tích thu hồi đất năm 2021; Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất 2021; Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2021. 

Một khu đất tại Nhà Bè chưa d khai thác sử dụng
Một khu đất tại Nhà Bè chưa d khai thác sử dụng

Trong đó, hiện trạng năm 2020 trên địa bàn huyện Nhà Bè không còn nhóm đất chưa sử dụng.

UBND TP yêu cầu huyện Nhà Bè khẩn trương hoàn thiện báo cáo thuyết minh, bản đồ vị trí các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các xã trên địa bàn huyện Nhà Bè. Cụ thể: giảm chỉ tiêu, diện tích đăng ký nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân đối với 15,75ha trên địa bàn các xã: Phước Lộc (0,69ha), Phú Xuân (3,41ha), Thị trấn Nhà Bè (0,56ha), Long Thới (2,7ha), Phước Kiển (1,96ha), Nhơn Đức (6,43ha) làm cơ sở công bố, niêm yết công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, đối với diện tích đất chuyển đổi mục đích từ đất lúa, UBND huyện Nhà Bè có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, đảm bảo thực hiện đúng theo Nghị quyết của HĐND thành phố, chịu trách nhiệm về pháp lý, ranh, diện tích chuyển mục đích sử dụng của hộ gia đình, cá nhân.

Hàng tháng, báo cáo các trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện (kèm theo Quyết định và hồ sơ pháp lý có liên quan) cho UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp theo dõi, quản lý.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở – ngành có liên quan, UBND thành phố giao phối hợp với UBND huyện Nhà Bè thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và tổ chức kiểm tra thường xuyên việc quản lý sử dụng đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

Bên cạnh đó, xác định, cân đối các nguồn vốn để thực hiện dự án – công trình và thường xuyên rà soát vướng mắc, phối hợp xử lý hoặc báo cáo đề xuất tháo gỡ nhằm đảm bảo kế hoạch sử dụng đất được thực hiện khả thi. Thực hiện chính sách khai thác quỹ đất hợp lý, hiệu quả, phát huy tiềm năng về đất.

Các tin, bài viết khác