Từ khóa: #phục hồi kinh tế TPHCM

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng báo cáo tóm tắt tờ trình về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của TPHCM. Ảnh: Việt Dũng

TPHCM thu hút vốn tư nhân hỗ trợ phục hồi kinh tế

(ĐTTCO) - Hiện nguồn vốn đầu tư công của TPHCM có hạn, chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu đầu tư trên địa bàn thành phố. Dự kiến giai đoạn 2021-2025, TPHCM sẽ kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư các dự án trọng điểm. Đồng thời đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư tư nhân vào các lĩnh vực hỗ trợ phục hồi kinh tế.