PVI giảm tỷ lệ nắm giữ tại PVI Sun Life

(ĐTTCO) - HĐQT của CTCP PVI (PVI) vừa công bố quyết định 307/QĐ-PVI về việc chuyển nhượng một phần vốn góp của PVI tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ PVI Sun Life.

(ĐTTCO) - HĐQT của CTCP PVI (PVI) vừa công bố quyết định 307/QĐ-PVI về việc chuyển nhượng một phần vốn góp của PVI tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ PVI Sun Life.

 

Theo quyết định này, PVI sẽ giảm tỷ lệ nắm giữ phần vốn của mình tại PVI Sun Life xuống còn 25% vốn điều lệ thông qua việc chuyển nhượng 26% vốn điều lệ cho đối tác Sun Life Assurance Company of Canada. Việc chuyển nhượng này sẽ được thực hiện sau khi có chấp thuận của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Được biết, PVI Sun Life được thành lập năm 2013 với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Trong đó, PVI nắm giữ 51% vốn điều lệ, còn Sun Life Financial sở hữu 49% vốn điều lệ.

PVI là doanh nghiệp bảo hiểm với các đơn vị thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm: kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ và các dịch vụ tài chính khác.

PVI hiện đang niêm yết trên sàn HNX với mức giá 24.000 đồng/CP.

Các tin khác