PVN công bố bộ chỉ số giá CK PVN Index

Chiều 3-8, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) chính thức công bố Bộ chỉ số giá chứng khoán PVN Index.

PVN Index là bộ chỉ số giá chứng khoán của PVN, bao gồm tất cả 30 thành viên của PVN niêm yết trên hai Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và TPHCM (kể cả cổ phiếu niêm yết trên sàn Upcom).

PVN Index gồm 88 chỉ số cấu phần, chia làm ba nhóm chính. Nhóm thứ nhất là các chỉ số đại diện (bao gồm các chỉ số đại diện như PVN All-share - bộ chỉ số bao gồm tất cả các cổ phiếu đang niêm yết; PVN All-Share continuos gồm tất cả các cổ phiếu tính theo thời gian thực; PVN All-Share HNX - bộ chỉ số cổ phiếu niêm yết trên sàn Hà Nội và PVN All-Share HSX là bộ chỉ số cổ phiếu niêm yết trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh).

Nhóm thứ hai là bộ chỉ số đầu tư PVN-10 bao gồm 10 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thị trường và có giao dịch lớn nhất thị trường như Công ty phân đạm và hóa chất Dầu khí (DPM), Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí (PVX), Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí (PVI)...

Nhóm thứ ba là bộ chỉ số ngành (PVN nguyên vật liệu, PVN dịch vụ tiêu dùng, PVN tài chính, PVN công nghiệp, PV dầu khí và PVN tiện ích).

Bộ chỉ số giá chứng khoán PVN Index là bộ chỉ số duy nhất ở Việt Nam được tính toán theo 4 loại tiền tệ chính gồm đồng euro, đôla Mỹ, tiền đồng Việt Nam và đồng yen Nhật. Đây là đặc điểm riêng của PVN Index, đáp ứng đúng các thông lệ quốc tế để bộ chỉ số chứng khoán có thể áp dụng được ra thế giới.

Riêng bộ chỉ số PVN-10 có thể tiến hành công bố và giao dịch được theo thời gian thực và được giới hạn vốn hóa (không vượt quá 15% giá trị toàn rổ chứng khoán) để hạn chế đến mức thấp nhất việc các mã cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn làm bóp méo chỉ số PVN-10.

Với việc đáp ứng các thông lệ quốc tế, PVN Index đảm bảo các tiêu chuẩn của Bloomberg (tiêu chuẩn thương mại có thể giao dịch được) và kết nối được với Bloomberg như bộ chỉ số VN Index.

Phó Tổng Giám đốc PVN Nguyễn Tiến Dũng cho biết việc chính thức áp dụng bộ chỉ số PVN Index này sẽ giúp thị trường nhận diện thương hiệu các doanh nghiệp thành viên của PVN rõ hơn, quảng bá hình ảnh của PVN và các đơn vị thành viên ra thị trường tài chính quốc tế, cũng như tạo ra kênh huy động vốn mới và hiệu quả hơn, bởi hiện nay các nhà đầu tư đang có xu hướng đầu tư theo chỉ số.

Bên cạnh đó, việc công bố bộ chỉ số giá chứng khoán này cũng thể hiện quyết tâm của PVN trong quá trình tái cấu trúc phải niêm yết và đảm bảo minh bạch hóa thông tin doanh nghiệp, cũng như xây dựng hệ thống quản trị tốt nhất.

Theo kế hoạch, tháng 12 tới, PVN sẽ chính thức cho chạy bộ chỉ số này theo thời gian thực trên thị trường chứng khoán.

Các tin khác