Quận 2 kiến nghị một số vấn đề về Khu đô thị mới Thủ Thiêm

(ĐTTCO) - Chiều 28-11, một lãnh đạo quận 2 (TPHCM) cho biết địa phương vừa có văn bản gửi UBND TPHCM về việc bồi thường, thu hồi đất Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cụ thể, văn bản do Phó Chủ tịch UBND quận 2 Nguyễn Bạch Hoàng Phụng thông tin, đến nay quận đã thu hồi được 99,45% diện tích đất toàn khu. Trước đó, từ đầu năm 2016, quận 2 đã tạm dừng việc cưỡng chế thu hồi đất, dẫn đến tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng rất chậm.

Sau khi Thanh tra Chính phủ có Thông báo số 1483 (năm 2018), UBND quận 2 phối hợp rà soát, kiến nghị UBND TP xem xét, bổ sung 10 nội dung về chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với 331 hộ dân bị ảnh hưởng trong khu đất khoảng 4,3ha (thuộc khu phố 1, phường Bình An). Tháng 10-2019, HĐND TP đã ban hành nghị quyết về chủ trương xây dựng chính sách giải quyết bồi thường hỗ trợ, tái định cư bổ sung với các hộ dân nêu trên.

Thực hiện nghị quyết của HĐND TP, quận đã thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá, xác định hệ số hoán đổi để tính bồi thường, hỗ trợ. Trên cơ sở đó, căn cứ vào giá bồi thường, hỗ trợ của dự án lân cận đã được UBND TP phê duyệt cùng thời điểm để xác định đơn giá tại các khu tái định cư tính bù trừ chênh lệch diện tích hoặc giải quyết chi trả bằng tiền. Sau khi hoàn tất hồ sơ liên quan, UBND quận sẽ trình Sở TN-MT xem xét thẩm định hệ số hoán đổi, đơn giá tại các khu tái định cư tính bù trừ chênh lệch và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung và trình UBND TP phê duyệt.

UBND quận 2 cũng kiến nghị UBND TP một số vấn đề nhằm tiếp tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cụ thể, UBND quận kiến nghị UBND TP giao sở, ngành liên quan sớm tham mưu ban hành văn bản pháp lý giải quyết bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp bị ảnh hưởng trong khu đất khoảng 4,3ha đã nêu. Đồng thời hoàn thiện pháp lý để tiếp tục thực hiện quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

UBND quận 2 còn kiến nghị UBND TP giao Sở QH-KT và các đơn vị có liên quan hoàn tất thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1/2.000 và quy hoạch chi tiết 1/500; đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh đối với 3 lô đất tại khu 1,8ha phường Bình Khánh để bố trí tái định cư cho người dân, sau khi chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư bổ sung được phê duyệt.

Các tin, bài viết khác