Quỹ đầu tư SGI bị phạt 200 triệu đồng do vi phạm CBTT

(ĐTTCO) - Thanh tra UBCKNN vừa ban hành Quyết định 339/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Quản lý quỹ đầu tư SGI với tổng số tiền phạt lên đến 190 triệu đồng.
Quỹ đầu tư SGI bị phạt 200 triệu đồng do vi phạm CBTT
Theo đó, SGI bị phạt 70 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 34 Nghị định 108/2013/NĐ-CP ngày 23-9-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực CK và TTCK do báo cáo có nội dung không chính xác gồm: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2017, 2018 đã được kiểm toán, Báo cáo quản trị rủi ro bán niên 2017, 2018, 2019 và Báo cáo quản trị rủi ro năm 2017, 2018.  
Ngoài tiền phạt, Thanh tra UBCKNN cũng đưa ra biện pháp khắc phục hậu quả cho vi phạm trên là buộc cải chính thông tin quy định tại Khoản 5 Điều 34 Nghị định 108/2013/NĐ-CP.
Với lỗi vi phạm không đảm bảo cơ cấu nhận sự tại bộ phận kiểm soát nội bộ, SGI bị phạt tiền 70 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 22 Nghị định 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 26 Điều 1 Nghị định 145/2016/NĐ-CP ngày 1-11-2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2013/NĐ-CP.
Ngoài 2 lỗi vi phạm trên, SGI còn bị phạt tiền 50 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 và Điểm b Khoản 1 Điều 21 Nghị định 108/2013/NĐ-CP do không tuân thủ quy định của Luật CK, Luật doanh nghiệp về quản trị, điều hành công ty.

Các tin khác