Quy mô thị trường và giá trị vốn hóa trên HNX tăng mạnh

(ĐTTCO)-Trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động tiêu cực tới nền kinh tế, thị trường chứng khoán tiếp tục tăng trưởng, trở thành điểm nhấn nổi bật trong bức tranh tài chính năm 2021 tại Việt Nam. Năm 2021, mặc dù doanh nghiệp niêm yết giảm nhưng giá trị vốn hoá trên HNX vẫn tăng 130%.
Năm 2021, giá trị niêm yết trên HNX tăng 10,2%, giá trị vốn hóa tăng 130%. (Ảnh minh họa: KT)
Năm 2021, giá trị niêm yết trên HNX tăng 10,2%, giá trị vốn hóa tăng 130%. (Ảnh minh họa: KT)

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tính đến ngày 15/12, HNX thực hiện xét duyệt niêm yết và đăng ký giao dịch chứng khoán theo các quy định của Luật chứng khoán mới 23 mã, gồm 6 mã cổ phiếu và 17 mã trái phiếu doanh nghiệp (TPDN). Số lượng chứng khoán được chấp thuận đăng ký giao dịch mới là 43 mã cổ phiếu.

Bên cạnh đó, Sở thực hiện hủy niêm yết bắt buộc đối với 15 mã chứng khoán (14 mã cổ phiếu, 1 mã trái phiếu), hủy niêm yết tự nguyện đối với 2 mã cổ phiếu, hủy đăng ký giao dịch 70 mã cổ phiếu.

Sở cũng xử lý chấp thuận 66 hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung với tổng giá trị niêm yết bổ sung hơn 17.438 tỷ đồng tính theo mệnh giá và 83 hồ sơ đăng ký thay đổi đăng ký giao dịch (trong đó 81 hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung, 2 hồ sơ thay đổi đăng ký giao dịch giảm) với tổng giá trị thay đổi đăng ký giao dịch hơn 13.425 tỷ đồng tính theo mệnh giá.

Tính đến 15/12, thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX có 346 doanh nghiệp với giá trị niêm yết đạt hơn 128.670 tỷ đồng, giá trị vốn hóa đạt hơn 488.900 tỷ đồng. Mặc dù giảm 28 doanh nghiệp niêm yết so với năm trước song quy mô niêm yết và thanh khoản của thị trường vẫn tăng khá mạnh so với năm trước, trong đó giá trị niêm yết tăng 10,2%, giá trị vốn hóa tăng 130%, chỉ số giá chứng khoán tổng hợp HNX-Index tăng 123,85% so với cuối năm trước.

Khối lượng giao dịch bình quân đạt xấp xỉ 150 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 3.136 tỷ đồng/phiên, tăng 147% về khối lượng và 335% về giá trị so với năm trước. Thị trường niêm yết trong năm 2021 có 17 mã cổ phiếu chuyển niêm yết từ HoSE trong giai đoạn từ tháng 3/2021 đến đầu tháng 8/2021.

Đối với thị trường UPCoM, tại ngày 15/12, có 889 doanh nghiệp đăng ký giao dịch với giá trị đăng ký giao dịch theo mệnh giá đạt 393.900 tỷ đồng, giá trị vốn hóa UPCoM đạt hơn 1.411.000 tỷ đồng, tăng 41% so với cuối năm 2020.

Chỉ số UPCoM Index ngày 15/12 đạt 112,09 điểm, tăng 50,56% so với cuối năm 2020. Thanh khoản bình quân đạt 97,28 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt 1.671 tỷ đồng/phiên, tăng 237% về khối lượng và 298% về giá trị giao dịch so với năm 2020. Đặc biệt, phiên giao dịch ngày 19/11, giá trị giao dịch UPCoM đạt 5.065 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay trong một phiên giao dịch trên thị trường UPCoM.

Đối với hoạt động đấu giá cổ phần, tính đến ngày 15/12, HNX đã tổ chức thành công 9 phiên đấu giá, trong đó có 4 phiên đấu giá cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, 2 phiên đấu giá trọn lô và 3 phiên thoái vốn cổ phần với tổng số cổ phần chào bán đạt 80,5 triệu cổ phần, số cổ phần trúng giá đạt 77,3 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 96%, tổng số tiền trúng giá đạt 2.539 tỷ đồng.

Các tin khác