Red River Holding giảm tỷ lệ sở hữu tại Hoa Sen

(ĐTTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) vừa công bố thông tin về thay đổi của cổ đông lớn tại CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG).

Một phân xưởng sản xuất của Tôn Hoa Sen.
Một phân xưởng sản xuất của Tôn Hoa Sen.

Theo đó, tổ chức đang nắm giữ cổ phần tại HSG là Red River Holding vừa bán ra gần 600.000 CP HSG, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 7,99%. Ngày thực hiện giao dịch là 16-11. Trước đó, Red River Holding nắm giữ hơn 8,6 triệu CP HSG (tương đương 8,59% vố điều lệ).

Trước đó, HSG dã công bố BCTC và giải trình kết quả kinh doanh quý IV của niên độ tài chính 2004-2015. Theo BCTC, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý IV của HSG đạt 166 tỷ đồng (tăng 37,8%). Nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch này là nhờ giá vốn bán hàng giảm 336,8 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 244,6 tỷ đồng (từ 497,7 tỷ đồng lên 742,3 tỷ đồng).

Như vậy, cả niên độ tài chính 2014-2015, doanh thu thuần của HSG đạt gần 17.446 tỷ đồng (tăng 16,14% so với niên độ tài chính 2013-2014), lợi nhuận sau thuế là 651,2 tỷ đồng (tăng 58,7% so với niên độ tài chính 2013-2014).

Các tin khác