Sacombank đề nghị xử lý người sử dụng mạng xã hội đưa tin sai sự thật

(ĐTTCO) - NHTMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) vừa phát văn bản gửi các cơ quan chức năng, cơ quan báo chí về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xâm phạm uy tín, hình ảnh của cá nhân, tổ chức (có đính kèm bản chụp bài viết đăng trên Facebook) trên mạng xã hội.
Năm 2022: Lợi nhuận trước thuế của Sacombank là 6.339 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 0,93%
Năm 2022: Lợi nhuận trước thuế của Sacombank là 6.339 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 0,93%

Tại ĐHCĐ thường niên của Sacombank diễn ra ngày 25-4, cổ đông Nguyễn Văn Thanh đã có ý kiến phát biểu chất vấn Ban lãnh đạo về hoạt động NH và vấn đề chia cổ tức. Nhiều nội dung của cổ đông Nguyễn Văn Thanh đưa ra tại ĐHCĐ cổ đông chưa thực sự chính xác và không phù hợp với quy định pháp luật.

Theo Sacombank, hoạt động kinh doanh của NH này từ năm 2017 đến nay liên tục có lợi nhuận. Cụ thể, lợi nhuận hợp nhất giữ lại lũy kế đến 2022 là 12.672 tỷ đồng. Còn việc Sacombank chưa thực hiện việc chia cổ tức là thực hiện theo Quyết định của NHNN đối với một NH đang trong diện phải tái cơ cấu.

Hiện nay, Ban lãnh đạo Sacombank đang nỗ lực để sớm hoàn thành Đề án tái cơ cấu NH theo phê duyệt của Chính phủ và NHNN để đề nghị NHNN sớm chấp thuận chia cổ tức cho cổ đông. Mọi khoản lợi nhuận vẫn còn nguyên đó. Tuy nhiên, từ hoạt động chất vấn nêu trên đã có đối tượng lợi dụng clip được cắt ra từ cuộc chất vấn của cổ đông Nguyễn Văn Thanh và đã xuyên tạc hoạt động của Sacombank, bôi nhọ danh dự của cá nhân Chủ tịch HĐQT, làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của Sacombank và của HĐQT.

Cụ thể, Sacombank phát hiện trên trang Facebook Thang Dang đã đăng tải thông tin mang tính xúc phạm nghiêm trọng đến cá nhân Ban lãnh đạo Sacombank. Tại trang Facebook Thang Dang, người này tự giới thiệu là Đặng Tất Thắng, Chủ tịch Quỹ đầu tư tư nhân ATB Investment & Partners đã viết những nội dung xúc phạm đến ông Chủ tịch HĐQt Sacombank.

Sacombank trích lược lại một số nội dung trên Facebook Thang Dang như sau: "Làm NH dù ở bất cứ đâu trên thế giới này là lãi nhất rồi mà cổ đông không được chia cổ tức trong 7 năm thì đúng là Chủ tịch Ngân hàng Sacombank là người bất tài, anh này với mình còn là người không có Đức…". Người này viết tiếp: "…Chủ tịch NH mà có biết gì về "nghề" đâu…".

Theo văn bản của Sacombank, với những lời lẽ nêu trên là hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, hình ảnh của lãnh đạo Sacombank, đồng thời làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của Sacombank". Đối với hành vi này, "Sacombank cũng đã có văn bản kiến nghị đến Cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật".

Tại văn bản của Sacombank khẳng định: "Sau khi sáp nhập với NHTMCP Phương Nam, hoạt động NH gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ nợ xấu tăng cao. Tính đến 30-6-2017 chỉ số hoạt động NH rất xấu. Cụ thể, tổng tài sản hợp nhất 355.813 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 576 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu nội bảng là 7,41%, tài sản tồn đọng báo cáo tài chính riêng 94.864 tỷ đồng".

Tuy nhiên, sau 6 năm nỗ lực tái cơ cấu với sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT và đặc biệt là vai trò dẫn dắt của Chủ tịch HĐQT, Sacombank đã hoạt động hiệu quả trở lại, lấy lại vị thế trên thị trường. Chỉ số tài chính của Sacombank được cải thiện rõ rệt, lợi nhuận tăng cao, thu nhập của người lao động tốt hơn, thực hiện nhiều hoạt động bảo đảm an sinh xã hội.

Năm 2022, tổng tài sản hợp nhất của Sacombank là 591.908 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là 6.339 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 0,93%; lợi nhuận hợp nhất giữ lại lũy kế đến năm 2022 là 12.672.015 triệu đồng.

Các tin khác