Sai phạm nghiêm trọng, HVG bị phạt 185 triệu đồng

(ĐTTCO) - Thanh tra UBCKNN vừa ban hành Quyết định 74/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực CK và TTCK đối với CTCP Hùng Vương (HVG). 
Sai phạm nghiêm trọng, HVG bị phạt 185 triệu đồng
Theo công bố, HVG bị phạt tiền 100 triệu đồng với hành vi không công bố báo cáo theo quy định pháp luật các tài liệu sau: nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015; nghị quyết HĐQT (ngày 17-4-2015) về điều chỉnh vốn điều lệ; nghị quyết HĐQT (ngày 25-5-2015) về phát hành trái phiếu riêng lẻ, công bố thông tin về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 14, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015; nghị quyết HĐQT (ngày 11-12-2015) về triển khai phương án phát hành CP để trả cổ tức; nghị quyết HĐQT (ngày 19-2-2016) về mua 5 triệu CP; nghị quyết HĐQT (ngày 23-2-2016) về điều chỉnh vốn điều lệ, công bố thông tin về việc thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành, công bố thông tin về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15, báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016, công văn về đính chính một số chỉ tiêu trên BCTC quý II-2016, công bố thông tin thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016, báo cáo thường niên năm 2016.
Ngoài ra, HVG còn báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn các tài liệu sau: nghị quyết HĐQT (ngày 19-5-2015) mua 5 triệu CP quỹ, báo cáo thường niên năm 2015, BCTC riêng và hợp nhất quý I-2016; nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016, BCTC riêng và hợp nhất quý II-2016 và giải trình kết quả kinh doanh, BCTC riêng và hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán, BCTC riêng và hợp nhất quý I-2017.

HVG còn bị phạt thêm 85 triệu đồng vì có tình tiết tăng nặng do vi phạm hành chính nhiều lần như công bố thông tin sai lệch BCTC riêng và BCTC hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 30-9-2016 so với BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
Cụ thể, BCTC của HVG có sự sai lệch về số liệu của nhiều khoản mục, bao gồm doanh thu, giá vốn hàng bán, hàng tồn kho, các khoản phải thu, phải trả, lợi nhuận sau thuế. Ngoài các khoản tiền phạt trên, UBCKNN buộc HVG cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch theo quy định.

Các tin khác