Từ khóa: #Sandwich

Giải mã bí mật tâm lý thao túng cuộc đời bạn

Giải mã bí mật tâm lý thao túng cuộc đời bạn

(ĐTTCO) - Cuốn sách Định luật Murphy - Mọi bí mật tâm lý thao túng cuộc đời bạn của tác giả Từ Thính Phong (dịch giả Hà Dung, NXB Thế giới), sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về lý thuyết Murphy, một tập hợp các quy luật về việc gì cũng có thể sai lầm.