Từ khóa: #SBA

5 ý tưởng kinh doanh kỳ lạ nhưng thành công

5 ý tưởng kinh doanh kỳ lạ nhưng thành công

(ĐTTCO) - Bắt đầu công việc kinh doanh mới rất rủi ro. Theo Cục Quản lý Doanh nghiệp nhỏ của Mỹ (SBA), hơn 50% doanh nghiệp nhỏ thất bại trong vòng 5 năm đầu tiên. Còn trong số những doanh nghiệp thành công, 50% thất bại trong vài năm tới.