SBT chi 210 tỷ đồng thanh toán cổ tức còn lại niên độ 2017-2018

(ĐTTCO) - CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT) vừa ban hành Nghị quyết HĐQT về phương án chi trả cổ tức bằng tiền 4% còn lại cho niên độ 2017-2018 với tỷ lệ 8%. 
SBT chi 210 tỷ đồng thanh toán cổ tức còn lại niên độ 2017-2018
Do trước đó SBT đã tạm ứng 4% (ngày 25-1) nên tỷ lệ cổ tức chi trả còn lại 4%. Như vậy, SBT sẽ sử dụng hơn 210 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. 
Theo kế hoạch, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 10-7, ngày giao dịch không hưởng quyền 9-7 cũng là ngày giá CP SBT điều chỉnh kỹ thuật và thời gian thực hiện chi trả dự kiến 9-8. Như vậy, SBT hoàn thành trả cổ tức tiền mặt 8% cho cổ đông niên độ 2017-2018 như cam kết với tổng số tiền thực hiện chi trả lên tới gần 410 tỷ đồng.   
Được biết, trong tháng 7, SBT dự kiến tung ra thị trường 4 sản phẩm mới, trong đó sẽ có 3 sản phẩm đường có giá trị gia tăng cao. Tháng 8 và 9, SBT cũng dự kiến đưa ra thị trường thêm 2 sản phẩm cạnh đường - sau đường, nhằm đa dạng cơ cấu doanh thu, hạn chế rủi ro khi nguồn thu tập trung quá lớn vào 1 loại hình sản phẩm đường cũng như chịu ảnh hưởng lớn từ giá đường thế giới.

Các tin khác