SHS lỗ kỷ lục 382 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Đồng thời, SHS trích dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 125 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân đẩy chi phí quản lý tăng đột biến, dẫn đến khoản lỗ gần 334 tỷ đồng trong quý vừa qua.

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã: SHS) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II với khoản lỗ gần 334 tỷ đồng.

Doanh thu trong kỳ đạt 57 tỷ đồng; trong đó, doanh thu tự doanh 18,9 tỷ đồng; doanh thu khác 35,4 tỷ đồng; doanh thu môi giới 1,3 tỷ đồng.

Tổng chi phí lên tới 390 tỷ đồng, trong đó, chi phí hoạt động kinh doanh 256 tỷ đồng và chi phí quản lý 134 tỷ đồng. Trong đó, dự phòng giảm giá chứng khoán 87,8 tỷ đồng.

Đồng thời, SHS trích dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 125 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân đẩy chi phí quản lý tăng đột biến, dẫn đến khoản lỗ gần 334 tỷ đồng trong quý vừa qua.

Đây là mức lỗ kỷ lục trong 1 quý của 1 công ty chứng khoán.

Tính chung 6 tháng đầu năm, SHS đạt 96 tỷ đồng doanh thu và lỗ 382 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm 2010, công ty đạt 128 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế 65 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính của SHS, bộ phận môi giới và dịch vụ khách hàng lỗ 89 tỷ đồng; bộ phận tự doanh lỗ 255,6 tỷ đồng; bộ phận kinh doanh nguồn vốn lỗ 15,7 tỷ đồng…

Đến cuối quý II, SHS có 666 tỷ đồng đầu tư ngắn hạn (trích lập 165 tỷ đồng) và 66,9 tỷ đồng đầu tư dài hạn (dự phòng 0,6 tỷ đồng). Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu lần lượt là 1.135 tỷ và 742 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30-6 là -379 tỷ đồng.

Các tin khác